Class XII - 90% & Above [2023-2024]

Class XII CBSE Result - 90% & Above [2023-2024]

S.No STUDENT NAME PERCENTAGE
1 ANANYA MISHRA
96.4
2 MAHARTH KHARBANDA
96.2
3 ABHISHEK DWIVEDI
96
4 G TANUSHRI VAISHNAVI
95.6
5 ANUSHAKA PRASAD
95.6
6 HADIYATTU ZAHRA
94.2
7 KHUSHI SINGH
94
8 AKSHITA ARORA
94
9 DIVYAM BAGHEL
94
10 SAHELI KANJILAL
94
11 TANISHA YADAV
93.8
12 GEET
93.6
13 MUSKAN 93.6
14 SOUMYA GUPTA
93.4
15 ROZI KHAN
93
16 SRISHTI SHARMA
92.6
17 KHUSHI SANDUJA
92.2
18 MADHAVI KUMARI
92.2
19 DIVYANSH SRIVASTAVA
92
20 DHWANI SINGLA
92
21 DISHANK KATHURIA
92
22 KAMALPREET SINGH
91.6
23 RIYA YADAV
91.6
24 MADHAV SHARMA
91
25 ARNAV ARYA 90.6
26 ANOUSHKA SINGH 90.6
27 ANSHIKA KAPOOR 90
28 VASHNAVI CHATURVEDI 90

 

 

Audio On
X