Parent Representatives (2023-24)

LIST OF PARENT REPRESENTATIVES (2023-2024)

CLASS  NAME OF PARENT REP.  EMAIL ID.
NURSERY   MR. AMIT KUMAR SINGH   amit.cms.airindia@gmail.com
PREP  MS. MANDEEP SAXENA   mandeepsaxena07@gmail.com
I  MS. SRADHANJALI BHATTA   sradha.bhatta@gmail.com
II  MR. KAMAL VASHISHT   kamal1109@gmail.com 
III  MS. PRIYANKA MISHRA   priyanka.dixit.gwl@gmail.com 
IV  MS. SUMITA SHARMA   sumu_sh2007@yahoo.co.in
V  MS. VANDANA KASHYAP   vandanakashyap1983@gmail.com
VI  MR. SURAJIT BANARJEE   surajitbanerjee76@yahoo.co.in
VII  MR. KAPIL KAUSHAL   kapil.8500@yahoo.com
VIII  MR. SANJEEV KUMAR DIXIT   admasstyles@gmail.com
IX  MR. CHANDAN SINGH   123.chandan@gmail.com
X  MR. RAJEEV KUMAR   rajeevkryadav339@gmail.com 
XI  MR. SUBODH DWIVEDI   subodhdwivedi24@gmail.com 
XII  MR. AMARNATH MISHRA   anm1087@rediffmail.com
Audio On
X