House Appointees

HOUSE APPOINTEES (2023-2024)

HOUSE HOUSE CAPTAIN HOUSE PREFECTS
Chenab AYUSHMAN RAY ADITI PRIYA
GARIMA SINGH RISHAV YADAV
BHAVISHAY
GUNIKA
Ganges AARAV KAUSHIK ANUSHA SHARMA
YASHIKA GOSWAMI CHINMAYA SHARMA
ANSHIKA SHARMA
YUVRAJ
Jhelum MEET DAKSH YADAV
BHAVYA SHARMA AGAM YADAV
PUSHKAR SAINI
YUWAN
Ravi CHANCHAL YADAV YOGITA
KRRISH SINGLA AISHWARI BHARDWAJ
MANAS KUMAR
KRISH TANWAR
Satluj BAVISHYA DEWAL  HARSH KAUSHIK
LAKSHITA YADAV NIKHIL YADAV
VANSH BHARGAVA
DEVANSHI SINGH
Yamuna DISHITA DIMRI  AVNI SHARMA
SAKSHAM SINGH LOKESH SINGH
VANDINI RAGHAV
RISHANSH JAIN

Audio On
X