House Appointees

HOUSE APPOINTEES (2021-2022)

House Captain House Captain House Prefects
Chenab Saransh Pandey Gatha
Ananya Mishra Garima Chauhan
Aditya Bhardwaj
Devansh Rai
Ganges Sarthak Poonia Palash Chattarjee
Tanya Nair Risha Mehta
Satyam Malik
Ananya Khatana
Jhelum Akshit Choudhary Manasvi Bartaria
Khushi Sanduja Dishita Calonia
Sriyashree Priyadarshini
Tanveer
Satluj Divyansh Srivastava Anwesha Prusty
Avni Kumar Tushaar Chauhan
Vigya
Saksham
Yamuna Aishwarya Shree Hari Om Gaur
Kshitij Sharma Sachi
Meghna
Bhumi
Ravi Saanya Jahnvi Kumari
Tishank Goswami Pawani Madaan
Vivek Malik
Bishesh Sinha